Wat is Osteopathie?

Osteopathie betekent: het lijden van het bot.

Het bot kan een wervel zijn, een lidmaat, de schedel, het bekken.
We sporen het “lijden” van het bot op.
We zoeken welk weefsel hiermee in relatie staat en ervoor zorgt dat het botstuk niet goed functioneert en dus voor bewegingsverlies, energieverlies en klachten zorgt.

Hoe gaan we te werk?
We onderzoeken op een zachte manier de verschillende weefsels van het lichaam om te kijken waar er bewegingsverlies is. Na het onderzoek volgt de behandeling.
In de behandeling wordt er vooral via zachte handgrepen getracht het bewegingsverlies van de verschillende weefsels te herstellen.

We behandelen geen ziektes, maar functionele problemen.
Deze functionele problemen kunnen op termijn tot een ziekte of een klacht leiden of hebben tot een klacht of ziekte geleden.

Het doel van een osteopatische behandeling is ervoor zorgen dat de patiƫnt zoveel mogelijk vrijheid heeft om te leven en te ontwikkelen en zo weinig mogelijk beperkingen heeft op fysiek gebied, biochemisch gebied of emotioneel gebied.